Interim management

Koning Interim levert kennis en expertise op het gebied van Interim Management, Operations management en Herstructurering. Vanuit drie perspectieven kan Koning Interim worden ingezet.

1.

Algemeen management

Vanuit het perspectief van Algemeen Management kan Koning Interim invulling geven aan de continuïteit als gecontroleerde groei van de onderneming.

2.

Operations management

Vanuit het perspectief van Operations Management / Operational Excellence. Hierbij levert Koning Interim een actieve en meetbare bijdrage aan de optimalisatie van de productie dan wel assemblageprocessen. Naast deze optimalisatie brengt de Interim Manager kennis en ervaring mee als het gaat om cultuurverandering.

3.

Herstructurering 

Tot slot is er het perspectief van de herstructurering. In het geval dat bedrijven te maken hebben met een crisis (sterk afnemende omzet, waarbij herstel niet in zicht is), kan Koning Interim worden ingezet om bij te dragen aan financiële – dan wel strategische heroriëntatie van het bedrijf. In die gevallen waar sprake is van een liquiditeitscrisis zal zeer dringend en daadkrachtig worden ingegrepen om een faillissement af te wenden.

Voor alle drie perspectieven wordt de aanpak ondersteund met werkbare en handzame modellen, die een sterke bijdrage leveren aan de stabiliteit en continuïteit van het bedrijf. 

Interim Executive

Overzien, verbinden en verbeteren

Een Interim Executive zal voor een bepaalde periode de verantwoordelijkheid overnemen. Dit kan gebeuren in geval van:

 • Vervanging van een bestaande bestuurder
 • Ondersteuning van een bestuurder
 • Ziekte van een zittende bestuurder
 • Ter overbrugging van bedrijfsopvolging
 • In geval een bedrijf is aangekocht

Als Interim Executive is het van groot belang gevoel te hebben bij alle belanghebbenden (stakeholders). Dit varieert van aandeelhouders, familie, ondernemingsraden, vakbonden tot medewerkers. Koning Interim levert een Interim Executive met een goede dosis management-vaardigheden als ook financiële en operationele kennis. De combinatie van leiderschap, finance en operations stelt Koning Interim in staat om effectief als interim directeur te werk te gaan. Uitzoomen om boven de materie uit te stijgen en inzoomen om goed en gericht acties te kunnen nemen om kostenstructuur in lijn te brengen met de strategie.

Veel bedrijven doen hun uiterste best om vooruit te komen, maar vragen zich telkens af waarom het allemaal zo moeizaam gaat. Een veel gehoord signaal is dat er geen verbinding is gemaakt tussen medewerkers en de managers, terwijl juist deze verbinding ervoor zorgt dat er tijdig kan worden afgestemd en problemen kunnen worden voorkomen. In de rol van Management Executive, is Koning Interim zichtbaar aanwezig om verbinding te maken met de mensen en een atmosfeer te creëren van professionaliteit en transparantie. De professionaliteit wordt verhoogd door te werken aan een gestandaardiseerde manier van werken in een omgeving van vertrouwen en openheid.

Operations Management / Optimalisatie / Operational Excellence

Bij twijfel juist wel doen

Optimalisatie en cultuurverandering zijn zeer actuele onderwerpen. Veel assemblagebedrijven worstelen nog met de optimalisatie vraagstukken, terwijl de klanten continue vragen om kwaliteitsverbetering tegen afnemende of gelijkblijvende kosten. Standaardisatie en flexibilisering kunnen hier aan bijdragen, waar onder Lean-six sigma of Quick Response Manufacturing (QRM), het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Maar om als organisatie een stap verder te komen is het van groot belang dat er draagvlak en ruimte wordt gemaakt om de volgende stap te zetten. Dit vraagt om verbinding en een cultuur van samenwerking en gemeenschappelijke doelen.

Veel assemblagebedrijven vandaag de dag zoeken naar verbeteringen omtrent leverbetrouwbaarheid, samenwerking, vermindering van kwaliteitskosten. Diverse eenvoudig toepasbare tools heb ik tot mijn beschikking om de noodzakelijke stappen te zetten om te komen tot een verbetering.

Herstructurering

Actief en tijdig de passiviteit doorbreken kan het verschil maken

Veel bedrijven wachten te lang bij het aanpassen van de organisatie. Uit onderzoek (Blatz, Kraus en Haghani, 2006) blijkt dat slechts 29% van de organisatie ingrijpt bij een strategische crisis. Dit betekent dat 71% pas ingrijpt als er sprake is van een winst crisis of liquiditeitscrisis. De financiële cijfers zijn pas het signaal waarop er wordt ingegrepen. Dit is vaak reactief omdat cijfers achteraf iets vertellen over het resultaten van de afgelopen periode.

Een winstcrisis als ook liquiditeitscrisis vraagt om een adequate analyses en aanpak. Afhankelijk van de mate van urgentie zal een aanpak worden gekozen.

Om een herstructurering vorm te geven moet onder andere gedacht worden aan:

 • Ratio analyse
 • Cashflow inzicht en overzicht. 
 • Werkkapitaal Management
 • Financiële herstructurering
 • Communicatieplan voor en naar alle belanghebbenden
 • Strategische analyse en heroriëntatie

Dit proces vraagt om een intensieve aanpak en een gecommitteerd team.

Mocht er twijfel bestaan of er sprake is van een winst crisis, dan wel liquiditeitscrises, twijfel niet en vraag voor de zekerheid een eerste vrijblijvend gesprek aan.