Begrip of begrijpen ?

In mijn werk heb ik veel te maken met verandering. Zowel veranderingen van processen als veranderingen van gedrag.

Om mensen te begrijpen vind ik het belangrijk om begrip te hebben voor de context en situatie. Voor een verandering is het van belang om een goede diagnose te kunnen stellen. Het is dan ook van significant belang om meervoudig naar situaties te kijken. Het is verleidelijk om vanuit een eigen denkkader richting te kiezen en koers te bepalen. Mijn advies is: weersta de verleiding om te oordelen en te snel in conclusies te vervallen. Iedere veranderaar heeft een voorkeursstijl van veranderen.  Mijn persoonlijke overtuiging is dat onder normale omstandigheden motivatie en aandacht als ook onderhandeling een effectieve manier is om te veranderen. In de theorie van Hans Vermaak wordt dit ook wel het geeldrukdenken en blauwdrukdenken genoemd. In crisissituaties leg ik mijn voorkeur bij een rationeel en geplande verandering, ook wel blauwdrukdenken genoemd. Er is immers weinig tijd voor onderhandeling of leren en ontwikkelen.

Gedurende mijn Master Class bij het SIOO (#SIOO, # Veranderkunde) heb ik een mooie doorkijk gekregen in het denken vanuit een meervoudig perspectief. Mocht je hierover meer te weten willen komen, dan adviseer ik om je te verdiepen in het integrale Diagnosemodel of de verandermatrix van Peter Camp.

Martin Koning